T-45/2013 Javna nabavka usluga - Periodični pregledi i ispitivanje stabilnih centrala za dojavu požara

05.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dopuna konkursne dokumentacije

Prilog 9. konkursne dokumentacije

25.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru