T-46/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

12.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.09.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.09.2013. godine
Pomeranje roka za podnošenje i otvaranje ponuda - izmena konkursne dokumentacije

27.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1. i 7.

27.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

27.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5. i 6.

04.10.2013. godine
Dopis u vezi izmene i dopune konkursne dokumentacije

04.10.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.10.2013. godine
Obaveštenje o vezi konkursne dokumentacije

18.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.