T-47/2013 Javna nabavka usluga - Periodični lekarski pregledi

17.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.10.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke