T-49/2013 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

30.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.11.2013. godine
Obaveštenje o promeni konkursne dokumentacije

04.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

08.11.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

08.11.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.11.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.11.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

16.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

17.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

19.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.