T-50/1/2013 Javna nabavka usluga - Izrada projekta za rekonstrukciju garaže "O" i prostorija društvenog standarda - dispečerskog centra

20.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru