T-50/2013 Javna nabavka usluga - Izrada projekta za rekonstrukciju garaže "O" i prostorija društvenog standarda - dispečerskog centra

06.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN