T-53/2013 Javna nabavka usluga - Geodetsko snimanje EEO u postupku sticanja svojine

28.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.12.2013. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

04.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.12.2013. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

20.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.12.2013. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

20.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

04.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

05.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

12.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.