T-54/2013 Javna nabavka usluga - Usluga defektaže havarisanog transformatora 110kV

09.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.12.2013. godine
Pojasnjenje konkursne dokumentacije

16.12.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije