T-55/2013 Javna nabavka dobara - Oprema za održavanje MHE

29.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

06.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

12.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.