T-56/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za sanaciju niskonaponske mreže

17.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

07.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

07.02.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka