T-58/2013 Javna nabavka usluga - Koričenje akata za potrebe ogranka ED Čačak

11.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.03.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru