K-2/1/2013 Javna nabavka radova - Seča granja i rastinja ispod vazdušne elektromreže na konzumnom području ED Čačak

2.2.2015. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacija

5.4.2016. godine
Obaveštenje o prestanku važenja odluke o priznavanju kvalifikacija

Pilikom postavljanja dokumenata na Portal JN došlo je do greške Naručioca, Obaveštenje o obustavi javne nabavke biće postavljeno na Portal JN u skladu sa Član 109. ZJN