T-131/2014 ČA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Čačak

23.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

13.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

4.11.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka