T-150/2014 ČA Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

24.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.05.2014. godine
Pitanje u vezi postupka javne nabavke

06.05.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi postupka javne nabavke

13.05.2014. godine
Pitanje u vezi postupka javne nabavke

13.05.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi postupka javne nabavke

04.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru