T-174/2014 ČA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi, oprema i ulje za teretna vozila, radne mašine i putnička vozila

13.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.06.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

06.06.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

10.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.