T-187/2014 ČA Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo za potrebe Ogranka Čačak

08.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.05.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

18.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

18.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

29.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.