T-229/2014 ČA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

25.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

09.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

1.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

3.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

3.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.