T-230/2014 ČA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

3.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.6.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.6.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

7.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

2.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.