T-232/2014 ČA Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal

26.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

02.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

02.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

04.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

11.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

11.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

22.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

2.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

2.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.