T-291/2014 ČA Javna nabavka usluga - Lekarski pregled zaposlenih

23.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.12.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.12.2014. godine
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru