T-291/2014 ČA Javna nabavka usluga - Lekarski pregled zaposlenih

4.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.11.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

28.11.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka