T-333/2014 ČA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

29.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

10.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.10.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje i otvaranje ponuda

23.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

23.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.11.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.11.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

23.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru