T-352/2014 ČA Javna nabavka usluga - Usluge izrade projekata u postupku legalizacije objekata

13.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

30.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru