T-38/2014 ČA Javna nabavka dobara - Sitan inventar i alat

3.11.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.11.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.11.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru