T-382/2014 ČA Javna nabavka - Radovi na objektu KV 35 kV G M.ilanovac 1 - Takovo

19.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru