T-385/2014 ČA Javna nabavka radova - Radovi na objektu DV 35kV "Čačak 1-Zablaće"

8.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.9.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Dopuna odgovora na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

9.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

9.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije - skica 1

9.10.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije - skica 2

13.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

13.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

14.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

16.10.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje i otvaranje ponuda

21.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Obaveštenje o podnetnom zahtevu za zaštitu prava

24.10.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje i otvaranje ponuda

27.10.2014. godine
Obaveštenje o novom roku za podnošenje i otvaranje ponuda

28.10.2014. godine
Obaveštenje o zadržavanju aktivnosti povodom zaštite prava

17.12.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje i otvaranje ponuda

31.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru