T-455/2014 ČA Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

08.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.05.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

28.05.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

17.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru