T-582/2014 ČA Javna nabavka - rekonstrukcija relejne zaštite i automatizacija u Ograncijam Jagodina i Čačak

15.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.