T-60/2014 ČA Javna nabavka radova - Radovi na pregrađivanju magacinskog prostora za odlaganje opasnog otpada

15.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru