T-606/2014 ČA Javna nabavka usluga - Usluge popravke i servisa sa originalnim delovima vozila marke RENO

8.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru