T-669/2014 ČA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Čačak

22.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

12.11.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru