T-672/2014 ČA Javna nabavka usluga - Usluga izrade priključaka

4.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.12.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

25.12.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru