T-692/2014 ČA Javna nabavka usluga - Izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i dr.

24.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru