T-77/2014 ČA Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije, oprema za neprekidno napajanje i oprema za telekomunikacione sisteme

23.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.10.2014. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

20.10.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

5.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

5.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

5.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.