T-93/2014 ČA Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata

24.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

05.05.2014. godine
Pitanje u vezi postupka javne nabavke

05.05.2014. godine
Odgovor na pitanje u vezi postupka javne nabavke

19.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

19.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

19.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

19.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

20.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.