ODS–KV–0275–15 Javna nabavka usluga male vrednosti - Usluge veštačenja

1.2.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.4.2016. godine
Odluka o obustavi postupka JN

12.4.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN