T-37/2015 ČA Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanje mernih mesta

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Obaveštenje o roku za podnošenje prijava

22.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

7.8.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

7.8.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

21.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.