T-94/2015 ČA Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni poziva i kon. dokumentacije

11.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

11.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.5.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumetnacije

12.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumetnacije

2.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru