T-125/2015 ČA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1,4,9.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.