T-195/2015 ČA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.7.2015. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje ponuda

24.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.