T-221/2015 ČA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi, oprema i ulje za teretna vozila, radne mašine i putnička vozila

22.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.5.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumetnacije

5.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumetnacije

11.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni poziva i kon. dokumentacije

11.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

11.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

22.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.