T-230/2015 ČA Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Obaveštenje o roku za podnošenje prijava

14.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke