T-244/2015 ČA Javna nabavka dobra - Dobra sa uslugom ugradnje za malu hidroelektranu u Ogranku Čačak

18.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru