T-258/2015 ČA Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni poziva i kon. dokumentacije

6.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

6.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru