T-281/2015 ČA Javna nabavka dobara male vrednosti - Dobra dekorativne hortikulture

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Produženje roka za podnošenje prijava

4.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Obaveštenje

4.5.2015. godine
Produženje roka za podnošenje prijava

27.5.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru