T-383/2015 ČA Javna nabavka usluga - Održavanje lokalnih štampača i punjenje tonera

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni poziva i kon. dokumentacije

6.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

6.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije