T-416/2015 ČA Javna nabavka usluga - Rekonstrukcija relejne zaštite i automatizacija u Ogranku Čačak

19.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Obaveštenje o roku za podnošenje prijava

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru