T-425/2015 ČA Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na terotoriji Ogranka Čačak

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.5.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka