T-506/2015 ČA Javna nabavka usluga - Usluga održavanja higijene u poslovnim objektima

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

6.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni poziva i kon. dokumentacije

6.5.2015. godine
Izmena javnog poziva

6.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru