T-518/2015 ČA Javna nabavka usluga - Lekarski pregledi zaposlenih

16.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije i produženje roka za podnošenje ponuda

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru